Tag: kastracja kota

Zalety kastracji

Zalety kastracji

Piszę o tym bo wydaje mi się, że każdy rozsądny właściciel powinien o to zadbać. Mamy już dość błąkających się..

Kastracja

Wydaję się, że minęła chwila od przyjazdu do mojego domu Oriona. Jednak szybko nadszedł dzień, w którym osiągnął on dojrzałość..