Posted by admin

Wycena firmy – do jakich celów się ją robi

Na co i jakimi metodami się robi wycenę przedsiębiorstwa
Dość często występującą praktyką w działaniu dużej ilości firm jest przeprowadzenie ich dokładnej wyceny. Zrobić to można na kilka sposobów, spośród których najbardziej popularne są trzy, czyli majątkowa, dochodowa i porównawcza. Każda z tych metod w zupełnie inny sposób podchodzi do kwestii wyceny i wykorzystuje inne wskaźniki, dlatego też w każdym przypadku należy dobrać taką, jaka najlepiej się sprawdzi. Przy podejściu porównawczym ogólna wartość firmy ustalona zostaje na podstawie innych podmiotów, które są podobnej wielkości i działają w podobnej branży. Z kolei wycena przedsiębiorstw majątkowa zbiera wszystkie aktywa firmy, odejmuje od nich pasywa i różnica tych wartości stanowi końcowy wynik analizy. W części przypadków najlepiej będzie się sprawdzać dochodowe podejście, w jakim końcowa wartość firmy jest szacowana na podstawie spodziewanych dochodów. Wyceny wykonuje w dużej ilości przypadków. Czasami o nie poproszą instytucje finansowe, robi się je też przy sprzedaży albo emitowaniu nowych akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.