Posted by admin

Wycena firmy – w jakich celach się ją wykonuje

Na co i w jaki sposób się wykonuje wycenę firmy
Często występującą praktyką w funkcjonowaniu wielu firm jest wykonanie ich szczegółowej wyceny. Zrobić to można na kilka sposobów, spośród których najbardziej popularne są trzy, to znaczy porównawcza, majątkowa i dochodowa. Każda z tych metod podchodzi w zupełnie inny sposób do tematu wyceniania i wykorzystuje inne wskaźniki, z tego też powodu w każdej sytuacji dobrać trzeba taką, która będzie najbardziej odpowiednia. Przy podejściu porównawczym wartość firmy zostaje ustalona na podstawie innych podmiotów, jakie mają podobną wielkość i funkcjonują w podobnej branży. Za to wycena firm majątkowa zbiera dostępne aktywa firmy, odlicza od nich pasywa i ta różnica stanowi końcowy wynik analizy. W części przypadków dobrze się sprawdzi podejście dochodowe, w jakim końcowa wartość firmy jest szacowana na podstawie spodziewanych dochodów. Wyceny wykonuje w wielu różnych sytuacjach. Czasami będą o nie prosić instytucje finansowe, wykonuje się je również przy sprzedaży albo emisji nowych akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.